Szlak rowerowy nr 4

Szlak 4 – 18 km

Jeziorany – Tłokowo – Kramarzewo – Franknowo – Ustnik – Wójtówko – Jeziorany

Ruszamy z Jezioran. Kierujemy się na północ, drogą asfaltową, gdzie po lewej stronie mijamy Kaplicę św. Krzyża.

Kaplica św. Krzyża

Na północ od kościoła farnego przy skrzyżowaniu dróg do Dobrego Miasta i Lidzbarka mieści się kaplica pw. Św. Krzyża  wyświęcona w 1580 roku przez biskupa Marcina Kromera. Obecna budowa pochodzi z XVII wieku i była odnawiana w 1927 roku. Mocno została zniszczona w drugiej wojnie światowej. Jest to kościółek barkowy, orientowany, murowany, salowy, prostokątny o kwadratowym stropie. Elewacja zewnętrzna rozczłonkowana jest przez pilastry i belkowanie. Przy szczycie wschodnim występuje ośmioboczna wieżyczka z barkowym hełmem, na którym są daty 1623 i 1927. We wnęce jest zawieszony krucyfiks o cechach ludowego baroku. Bardzo ładny jest główny ołtarz w stylu renesansowym z około 1600 roku. W predelii ma namalowane na drzewie Złożenie do Grobu, a po lewej stronie portret fundatora urządzeń kościelnych proboszcza Szymona Niedźwiedziego (1684- 1688) z jego herbem i inicjałami. Są jeszcze  dwa krucyfiksy z XVIII wieku. Kaplica jest zabytkiem III grupy.

Wyjeżdżając z Jezioran mijamy po prawej stronie Kościół p.w. św. Jadwigi. Zjężdżając z górki po prawej stronie widzimy przydrożną kapliczkę, a po lewej mijamy jezioro Pierścień.

Plaża nad jeziorem Pierścień

Zlokalizowana jest na trasie Jeziorany – Tlokowo wzdłuż drogi powiatowej nr 1424 N.

Jezioro zajmuje powierzchnię 5 ha o średniej głębokości  5 m , a maksymalnej 19 m. Zbiornik znajduje się na wysokości  116 m. n.p.m. Nazwa Jeziora Ring pochodzi od legendy o zatopionym orszaku weselnym i młodej parze, która zaginęła wraz z orszakiem weselnym pod taflą lodu – nazwa wywodzi się głównie od zatopionych obrączek młodej pary.

Położenie:  53ᵒ59’41’’ N 20ᵒ44’17’’E

W Tłokowie naszą uwagę powinien przykuć gotycki Kościół p.w.św. Jana Chrzciciela i barokowa kapliczka przykościelna.

Tłokowo – Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

Kościół filialny zbudowany w latach 1370-1390, a gruntownie przebudowany około 1500 roku. Kościół ma charakter gotycki, orientowany, murowany z cegły, salowy z zakrystią od północy i kruchtą od południa. Drewniana wieża konstrukcji słupowej z XVIII wieku oszalowana jest deskami. Ołtarz główny, barokowy, wyzłocony pochodzi z roku 1698 i posiada bogatą dekorację akantową. Ambona jest z końca XVI wieku, a obrazy z przełomu XVII/XVIII w.

Tłokowo – Barokowa kapliczka przykościelna

Za Tłokowem skręcamy w prawo i kierujemy się w stronę Kramarzewa. Jadąc polną drogą, po lewej stronie możemy podziwiać Kaplicę filialną św. Rocha.

Franknowo

Dojeżdżając do Franknowa warto zatrzymać się na dłużej. Na szczególną uwagę zasluguje barokowy Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, z zabytkową dzwonnicą i ogrodzeniem. W ołtarzu głównym mieści się obraz przedstawiający św. Stanisława. Na uwagę zasługuje również witraż przedstawiający św. Katarzynę.

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Franknowie

Kościół w stylu barokowym, zbudowany na miejscu dwóch poprzednich z fundacji biskupa Stanisława Adama Grabowskiego, odbudowany w roku 1844 w stylu neoklasycznym. Murowany z cegły, otynkowany, orientowany, salowy. Elewacja zachodnia rozczłonkowana przez pilastry i wnęki, w środkowej wnęce barokowy krucyfiks. Wnętrze kościoła przykute jest pozornym sklepieniem kolebkowym, wyposażenie kościoła z XVIII wieku. Nad wejściem do kruchty barokowa, kamienna tablica z herbem fundatora. W ogrodzeniu cmentarza przykościelnego barokowa dzwonnica z XVIII – XIX w. przykryta namiotowym dachem. Przy plebanii klasycystyczna kapliczka XIX w.

Następnie polną drogą kierujemy się do Ustnika, w którym po lewej stronie znajduje się rezerwat przyrody. Jest on miejscem lęgowym i wypoczynkowym około 50 gatunków wodno-błotnych, w tym wielu rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Jest łatwy do obserwowania, gdyż szosa przebiega wyżej. W Wójtówce znajduje się kapliczka, dworek, młyn, a wyjeżdżając z tej miejscowości, po lewej stronie możemy obserwować Jezioro Małe i wpływającą do niego rzekę Symsarnę.