Szlak Niebieski

Szlak 1 – 24 km

Jeziorany – Olszewnik – Żardeniki – Kikity – Biesówko – Zerbuń – Miejska Wieś – Jeziorany

Wyruszamy z Jezioran, z placu Reja, drogą asfaltową jedziemy na wschód. Przejeżdżamy przez tory, w okolicy 1 km od Jezioran mijamy małą wieś Olszewnik, w której znajduje się zabytkowa kapliczka.

Olszewnik – Kapliczka przy drodze do Piszewa.

Murowana z cegły i otynkowana. Wzniesiona na rzucie prostokąta z absydą w elewacji frontowej. Podstawa lekko wysunięta, ozdobiona prostokątną płyciną. Wnęka oparta na podstawie, zamknięta łukiem nieregularnym, flankowana półwtopionymi kolumienkami podtrzymującymi  wydatny gzyms wieńczący kapliczkę, przerwany nad wnęką. Elewacja zwieńczona trójkątnym szczytem o krawędziach podkreślonych szerokim gzymsem. Daszek pokryty dachówką holenderską. Następnie po prawej stronie widzimy Jezioro Ławki. Jadąc dalej mijamy Żardeniki, przed którymi przepływa rzeka Symsarna, a w nich kapliczkę przydrożną z 1816 roku. Murowana z cegły, otynkowana z dwuspadowym daszkiem pokrytym dachówką. Na daszku znajduje się metalowa chorągiewka. Dalsza podróż to sama przyjemność podziwiania malowniczych widoków. Łąki , lasy. Na trasie Żardeniki  – Kikity – Biesówko odbyła się ekspedycja w celu lokalizacji obiektów kurhanowych, która zakończyła się sukcesem. Udało się odnaleźć sześć  kurhanów.

Przełomowe odkrycie w Lesie Kikickim

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Kultury Prusów Pruthenia dokonali przełomowego odkrycia. Bazując na publikacjach archeologicznych z XIV wieku, a w szczególności na rozpoznaniach archeologicznych dr Mirosława Hoffmana i Jarosława Sobieraja, rozpoczęli ekspedycję w celu lokalizacji obiektów kurhanowych na trasie Biesówko – Kikity – Żardeniki. Kurhany, obok kulistodennych naczyń, to najbardziej widoczny wyznacznik kultury kurhanów zachodniobałtyckich. Są to duże skrzynie wykonane z płyt kamiennych lub prostokątnych bruków, na których ustawiano z reguły wiele popielnic. Przedsięwzięcie trwało dwa miesiące i zakończyło się sukcesem. Udało się odnaleźć sześć kurhanów. Wszystkie porośnięte były samosiejkami i większymi drzewami, które utrudniały ich lokalizację. Cmentarzysko kurhanowe w Kikitach oraz cmentarzysko położone w jego najbliższej okolicy wskazuje na istnienie w tym rejonie dużego skupiska osadniczego uformowanego około III w.p.n.e. Jak się przypuszcza, osadnictwo zlokalizowane było w pobliżu trzech jezior: Luterskiego, Tejstymy i Kikity. Najstarsza znana notatka o nekropolii w Lesie Kikickim pochodzi z 1305 roku, a zapisana została w Codex Diplomaticus Warmiensis. Największe koncentracje grobowców kurhanowych znajdują się obecnie w rejonie Swietłogorska, w płn.-zach. Sambii, w pobliżu wsi Gródki, koło Działdowa, w rejonie Piórkowa, koło Braniewa, w pobliżu Głamstawek, koło Bartoszyc, w Bukwałdzie, koło Olsztyna oraz w Kikickim lesie. Z inicjatywy członków Stowarzyszenia Miłośników Historii i Kultury Prus Prythenia narodziła się idea powołania na obszarze Lasu Kikickiego rezerwatu archeologicznego kultury kurhanów zachodniobałtyckich. Walory historyczno – poznawcze obiektu, a także jego niezwykle atrakcyjne położenie (jezioro Luterskie z ośrodkiem wypoczynkowym) stanowią ważne przesłanki pozwalające oczekiwać dużej popularności rezerwatu.

 

Miejska Wieś

Kaplica z drewnianą dzwonniczką

Skręcamy w prawo, po lewej stronie ulicy znajduje się pole namiotowe. Następnie drogą prowadzącą przez las jedziemy do Biesówka. Po drodze można skręcić w prawo, żeby móc podziwiać dziewicze piękno śródleśnego Jeziora Kikickiego. W Biesówku skręcamy w prawo, gdzie znajduje się chata myśliwska, następnie drogą żwirową dojeżdżamy do Zerbunia. Piękna miejscowość, gdzie na szczególną uwagę zasługuje cmentarz żołnierski z I wojny światowej. Stąd drogą żwirową, biegnącą częściowo przez las dojeżdżamy do Miejskiej Wsi. Tu na szczególną uwagę zasługuje kapliczka w stylu neoklasycystycznym.

Kapliczka przydrożna

Otynkowana, prawdopodobnie z połowy XIX w. kryta spadzistym daszkiem, od frontu dwie wnęki. Figur brak. Kapliczka w stylu neoklasycystycznym.  Kapliczka usytuowana we wsi. Murowana z cegły i otynkowana. Wzniesiona na rzucie prostokąta, dwukondygnacyjna, przekryta dwuspadowym daszkiem. Podstawa oddzielona niewielkim uskokiem. W elewacji frontowej umieszczone osiowo dwie wnęki zamknięte łukiem odcinkowym, flankowane półwtopionymi kolumienkami. Daszek pokryty dachówką holenderską.

Następnie asfaltową drogą, która częściowo prowadzi obok Jeziora Ławki dojeżdżamy do Jezioran.