O nas

Naszą misją jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających i zaspakajających w tym zakresie potrzeby mieszkańców Gminy Jeziorany.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach jest administratorem następujących obiektów sportowo-rekreacyjnych:

• Hala sportowa – ul. Konopnickiej 13E
• Stadion miejski – ul. Wipsowska
• Kompleks Sportowy „ORLIK 2012” – ul. Konopnickiej 13
• Boiska wiejskie w miejscowościach: Radostowo, Wójtówko, Potryty
• Plaża w Tłokowie nad jeziorem Ring oraz w Kikitach nad jeziorem Luterskim.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, wynajmu obiektów sportowych, uczestnictwa w zajęciach można uzyskać wybierając odpowiedni numer telefonu:
OSiR Jeziorany 

BIURO I ADMINISTRACJA

TEL. 795 179 772 / 668 123 510
e-mail: biuro.osirjeziorany@wp.pl

STOŁÓWKA

TEL.  784 519 090

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach
ul. Konopnickiej 13E
11-320 Jeziorany
NIP 739-37-22-388 Regon 280352940
54 8858 1011 2002 0200 2729 0001

 

Informacja dla osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach.

Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jezioranach mają prawo do utrwalenia przebiegu wydarzeń przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku do celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie lub fotografia z wydarzenia.